Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ-1 θέση εργασίας για Υπάλληλο Οργάνωσης Πωλήσεων από την LIDL HELLAS