Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Future Greek Rail Hackathon | 23-24 Οκτωβρίου 2021 @Innovathens #hybrid