Συνέδριο με θέμα: «Όψεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»