Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού