Δημοσίευση ανακοίνωσης «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στον νέο κύκλο του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη ως τις 19/9/2021»