ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Π.Μ.Σ ’’ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -MASTER IN ACCOUNTING IN THE MODERN MANAGEMENT ENVIRONMENT’’