Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών