Ημερίδα Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Αγρίνιο "Επαγγελματική Κατάρτιση και Συμβουλευτική Σπουδών για απόκτηση Πτυχίου, Μεταπτυχιακού (Master) και Διδακτορικού (Ph.D) διπλώματος"