Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων