Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων