Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής