Ενημερωτική Παρουσίαση (info session) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος