Νέα Σχέδια Υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα "Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας" στην Κύπρο