1 θέση εργασίας για Ηλεκτρολόγο στην εταιρεία VACOM Vareltzis (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)