1 θέση εργασίας για Operations Assistant-Mechanical Engineer