Διάλεξη στα πλαίσια του ΜΠΣ "Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες"