Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών