Διακεκριμένη Διάλεξη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης" - Antonios G. Mikos "Biomaterials for Tissue Engineering and Disease Modeling", 14/12/2020