Διάλεξη στα πλαίσια του ΜΠΣ, Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική