Επτά (7) Υποτροφίες για Διδακτορικό στο εξωτερικό - Αιτήσεις έως 14.12.2020