Ενημέρωση από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης για τις Φοιτητικές Ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών