Υποτροφία για διδακτορικό με θέμα: Artificial Intelligence in Modelling the Influence of Socio-Economic Factors on the Risk of Cardiovascular Events - 7 Ιανουαρίου 2021