Εκδήλωση με θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Αγροδιατροφής»