Το Πανεπιστήμιο Πατρών φιλοξενεί τον θεσμό EU Careers Student Ambassador