Διαδικτυακό σεμινάριο COVID-19: Reality and misinformation