Σεμινάριο Νέων (18-25 ετών) για τις Διαπροσωπικές Σχέσεις με τίτλο «Create Yourself, Create Your Buddy».