Διαδικτυακό Σεμινάριο 10 Οκτωβρίου με τίτλο: “Μιλώντας για την Ψυχική Υγεία”