ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ UPatras IQ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ