Ο ΑΚΤΟ προσφέρει 6 Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών