ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021