1 θέση εργασίας για τεχνικό υπεύθυνο σε εταιρεία στην Πάτρα