1 θέση εργασίας για Operational Assistant στην εταιρεία MOSAIC