1 Θέση εργασίας για Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην εταιρεία ΕΛΒΙΟ ΑΕ