Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (M.B.A.)», Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων