2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα "Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας"