Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αφων Π.Μπάκαλα