Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού