1 θέση εργασίας για Yield Optimization Executive στην εταιρεία Project Agora