Αιτήσεις Συμμετοχής _ EIT Digital Venture Program 2020