Προκήρυξη υποτροφίας κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη»