ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ: Εξ΄αποστάσεως εξυπηρέτηση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.