ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ