10 θέσεις εργασίας για απόφοιτους των σχολών Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής Πάτρας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας στο ΚάΠα κορυφή