ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020