Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα "Έρευνα σε Ανθρώπινο Βιολογικό Υλικό: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας"