Υποτροφίες ιδρύματος Αρναούτη για το ακαδημαϊκό έτος 2020 / 2021