Ημερίδα "Κυκλική οικονομία & Επιχειρηματική καινοτομία στην Δυτική Ελλάδα"