ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ" 13 & 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019