ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» ακαδ. έτος 2019-2020