Δελτίο Τύπου Διεθνούς Συνεδρίου, Europa Simulation – Europa.S. 2020